ראשי
 • שניות

  00
 • דקות

  00
 • שעות

  00
 • ימים

  00

 
 
 
 

פרטים מלאים

כינוס ביום המרוץ בשדרות ירושלים
 

מקצים:
מקצה אפרוחים עד גיל 7 - 300 מ'
מקצה עממי   – 2 ק"מ
מקצה תחרותי עד גיל 14 - 2 ק"מ
מקצה תחרותי – 5 ק"מ
מקצה תחרותי – 10 ק"מ